Odă Nunții

ODA

,, Fericiți toți cei ce se tem de Domnul,

care umblă în căile Lui.”

(Ps. 127.1- Începutul Tainei Cununiei)

I.  [Legământul]

Ferice de tine, omule, că poarta de intrare te-ai făcut

Pentru Dumnezeu Cuvântul,

Și pe soț, cu drag, de mână l-ai ținut,

Respectând, întru-tot, Legământul !

II. [Nunta]

Crucea-n suflet tu purtând-o,

În trup de mire neclintit,

Tu ai pus în temelie pe Hristos cel Răstignit;

Nunta sfântă, apărând-o !

III. [Casa]

Nu pe nisip casa ta ai clădit,

Dând-o risipirii vântului,

Ci piatra de mare preț ai zidit,

Pe Poarta brâncușiană a Sărutului.

IV. [Copiii/Neamul]

În jurul mesei, tăcut,  pe copii tu i-ai crescut,

Și din Masă si Sărut– Liturghie ai făcut.

De verii și de bunii lor, cu drag mult, le-ai pomenit,

Și pe-al strămoșilor cult, pe copii i-ai odihnit.

V.  [Luminarea mintii, unirea cu Hristos]

Nevoit pe-a vieții orizontală, în sufletul nedescătușat

Un foc se-aprinse, să dea minții, aripile de zbor înalt !

Aflând potirul– vas ales, cu Transcedentul te-ai unit,

Iar El te duse spre-Înviere, de rugăciune călăuzit.

Ca spălat prin pocăință, cu Infinitul să te insoțești,

Și, în lumea asta largă, lumina să o răspândești!

VI.  [Taina cea din veac ascunsă]

Acum, privind pe verticală, Axa lumii  ai văzut

O Coloana Nesfarșită, legatura Cer-Pamant!

Legătura-i Creatorul

Revelat în Hristos Domnul;

Persoana Una a firilor ingemănate,

 A rechemat la Împărăție omul,

Alungat, prin Adam și Eva, din cetate.

VII.  [Omul Nou- crestinul]

Din coasta lui Adam cel Nou, El făcu sa iasă

Noul om: Biserica cea vie;

Și stropi căzând in Taina Nunții,

Ce-a fost Ish-Isha,  prin creștinism, re-invie!

VIII.  [Implinirea]

,,Doamne, Dumnezeul nostru,

cu marire si cu cinste, incununeaza-i pe dansii.”

(Momentul culminant din Slujba Tainei Cununiei)  

În a Cununiei Taină, Dualitatea-i nealterată;

Reunirea-i libertate, împlinită-n Unitate.

Mă-nchin ție, Taină adevărată!

(Mă-nchin cu pietate).

… Ferice ție, soț-Femeie!

    Ferice ție, soț-Bărbate!

Caci ati cules ca dar Iubirea,

Întrând în Chipul Trinitate

Emilian Gavan, 28 aprilie 2015

   (Bucuresti, Biserica Sf. Ecaterina)