O rugăciune cu care putem străbate această perioadă, spre întărire și alinare!

”Doamne, umbrește sfânta Ta Biserică pe care ai răscumpărat-o cu sângele Tău, ca să se sălășluiască în ea pacea adevărată pe care ai dat-o sfinților Tăi Apostoli. Leagă pe fiii ei cu legăturile sfinte ale unei iubiri de nedesfăcut. Fie ca vrăjmașul să n-aibă putere asupra ei. Depărtează de la ea prigoana, tulburarea, războaiele cele dinăuntru și cele din afară. Fie ca împărații și preoții să se unească în mare pace și iubire, având gândirea lor plină mereu de privirea la Tine. Credința sfântă să fie un zid pentru turma Ta. Iar prin rugăciunile lor învrednicește-mă și pe mine, păcătosul, să fiu neîncetat păzit sub ocrotirea sfântului Tău braț care e Pronia Ta ce ține în mâinile ei toate. Amin.”

(Sfântul Isaac Sirul)